Chat with us    |  Follow us on:    

              Công nghệ BIOFLOC: Quá khứ, hiện trạng và tương lai

Trình độ khoa học công nghệ thay đổi một cách nhanh chóng khi mà người nuôi tôm dám phá vỡ các nguyên tắc truyền thống đã được thiết lập từ lâu. Rất nhiều công nghệ mới được áp dụng mà đỉnh cao của nó là các hệ thống nuôi thâm canh, tuần hoàn sinh học mà chúng ta đang có. Các hệ thống nuôi này cho phép tạo sản lượng tôm lớn hơn với chi phí thấp hơn.

login to read
Rate this item
(0 votes)

Facebook

Copyright © 2014 Công ty TNHH Mekong Tomland. All rights reserved
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website: mekongtomland.com