Chat with us    |  Follow us on:    

              Ảnh hưởng của BIOFLOC tạo từ các nguồn carbon khác nhau lên khả năng kháng bệnh và phản vệ của tôm

Đã có nhiều nghiên cứu về công nghệ biofloc theo hướng duy trì tốt chất lượng nước trong hệ thống và bổ sung thêm nguồn dinh dưỡng cho vật nuôi. Nghiên cứu này của chúng tôi đánh giá ảnh hưởng của các nguồn cơ chất carbon sử dụng trong mô hình nuôi tôm bằng công nghệ biofloc lên một số thông số miễn dịch và khả năng kháng bệnh đục thân do virus IMNV gây ra. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc ứng dụng công nghệ biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng giúp cải thiện đáng kể sức đề kháng và tỉ lệ sống của tôm nuôi khi chúng bị cảm nhiễm với virus IMNV.

login to read
Rate this item
(0 votes)

Facebook

Copyright © 2014 Công ty TNHH Mekong Tomland. All rights reserved
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website: mekongtomland.com