Chat with us    |  Follow us on:    

              

Tomland TV

Mekong Tomland

Việt Nam hiện là một trong 5 quốc gia nuôi tôm hàng đầu trên thế giới. Nuôi tôm từ lâu đã được coi là phương thức sản xuất hiệu quả, giúp người dân cải thiện cuộc sống và có thể làm giàu. Sản lượng cũng như kim ngạch xuất khẩu tôm nuôi của Việt Nam gia tăng liên tục trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, sự gia tăng này chủ yếu đến từ việc mở rộng diện tích nuôi. Năng suất nuôi bình quân còn thấp cho thấy mức độ đầu tư về khoa học công nghệ chưa cao. Chi phí sản xuất cao, dịch bệnh, suy thoái môi trường, chất lượng sản phẩm thiếu ổn định, thị trường bấp bênh … đang là những trở lực đáng kể cho sự phát triển của nghề nuôi tôm.

Mekong Tomland mong muốn góp một phần tích cực vào sự phát triển bền vững của nghề nuôi tôm Việt Nam thông qua các hình thức:

Tư vấn khoa học công nghệ: chuyển giao qui trình nuôi tôm hiệu quả kinh tế cao (thiết kế hệ thống, trang thiết bị, qui trình nuôi và nguyên vật liệu chính), cung cấp thông tin khoa học công nghệ phục vụ nghề nuôi tôm (trên website, qua Tạp chí Mekong Tomland do NXB Nông nghiệp phát hành, tổ chức hội thảo hội nghị). Mekong Tomland hiện đang thực hiện dự án kiểm soát hữu hiệu EMS cho doanh nghiệp nuôi tôm thương phẩm thông qua việc thiết lập phòng xét nghiệm bệnh tôm, kiểm định và hoàn thiện qui trình, phát triển các sản phẩm xử lý nước, phòng bệnh cho tôm nuôi..

mekongtomland1

  1. Xây dựng thương hiệu con tôm Việt Nam: cho các vùng nuôi hoặc cơ sở nuôi tôm đáp ứng được yêu cầu chất lượng của nhà nhập khẩu ở Hoa Kỳ, Nhật Bản và Châu Âu trên cơ sở đồng quản lý và xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm. Hiện Mekong Tomland đang hợp tác với Sở Nông nghiệp Và Phát triển Nông thôn Cà Mau và tổ chức Sustainable Fisheries Partnership Foundation (USA) để thí điểm mô hình này tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Mô hình này có sự tham gia của hơn 40 hộ dân với tổng diện tích nuôi khoảng 50 ha. Với thế mạnh về hợp tác quốc tế, Mekong Tomland kỳ vọng có thể giúp giới thiệu các hoạt động của nghề nuôi tôm Việt Nam và chất lượng sản phẩm đến với các quốc gia khác trên thế giới.
  2. Hiện đại hóa nghề nuôi tôm: đầu tư nghiên cứu phát triển các mô hình nuôi mới, thiết bị và sản phẩm có chất lượng phục vụ nghề nuôi tôm. Khu nuôi thử nghiệm và trình diễn công nghệ của Mekong Tomland dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2014, tạo điều kiện để các cá nhân tổ chức quan tâm có thể thăm quan, trao đổi kinh nghiệm và thiết lập cơ sở hợp tác.
  3. mekongtomland2

Ao ương nâng cỡ tôm giống diện tích 800 m2, mật độ 1000 con/m2 sử dụng công nghệ vi sinh để đảm bảo chất lượng nước và kiểm soát EMS. Photo: HT-MTC

mekongtomland3

Hướng dẫn ALDI - nhà nhập khẩu hàng đầu của Châu Âu khảo sát vùng nuôi Cái Đôi Vàm, Cà Mau. Photo: HT-MTC

Mekong Tomland hoạt động với tôn chỉ “vì lợi ích của người nuôi tôm” và tinh thần cầu thị cao. Chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các cá nhân doanh nghiệp có liên quan, cũng như đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2014 Công ty TNHH Mekong Tomland. All rights reserved
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website: mekongtomland.com